Misija i vizija

O nama

Misija i vizija

Imidž koji Pionir poseduje kako u poslovnim krugovima, tako i kod svojih potrošača rezultat je snažnog i konstantnog napora menadžmenta kao i svih zaposlenih da budu uvek "korak ispred".

Kreiramo viziju koja je jasna i snažna, koja mobiliše energiju svih zaposlenih, stvara osećaj ponosa, jedinstvenosti i važnosti sa zajedničkim ciljevima obezbeđuju zadovoljenje zahteva naših potrošača i ostvarenje viskog kvaliteta naših proizvoda.

Postavljenim ciljevima i njihovom realizacijom, obezbeđujemo:

• zadovoljenje zahteva naših potrošača,
• visoki stepen kvaliteta naših proizvoda

Naša misija se ogleda u naporima da zadržimo konkurentnu prednost koja je bazirana na lojalnosti naših potrošača, osvajamo nova tržišta i održavamo visok stepen satisfakcije, kako potrošača, tako i naših poslovnih partnera.
 
Odgovornost u poslovanju je imperativ kompanije Pionir. Ogleda se kako u odnosu...
 
 
Od male privatne radionice osnovane 1917. godine, koja je bila u privatnom posedu porodice...
 
 
Dobar imidž kompanije Pionir posledica je jasnog identiteta, kvalitetnog rada i dobrih...