Životna sredina

O nama

Odgovornost

Životna sredina

Važan segment poslovanja kompanije Pionir ogleda se u praćenju Zakona u vezi sa upravljanjem otpadom, ambalažom i ambalažnim otpadom.
Pionir je od 2010.godine otpočeo saradnju sa kompanijom Ekostar Pakom, koji za Pionir organizuje prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada i obezbeđuje ispunjenje Nacionalnih ciljeva.
Unutar fabrike, Pionir vrši razvrstavanje otpada po kategorijama. Za svaku vrstu otpada Pionir ima Ugovore sa ovlašćenim operaterima za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada.
 
 
Odgovornost u poslovanju je imperativ kompanije Pionir. Ogleda se...
 
 
Važan segment poslovanja kompa-nije Pionir ogleda se u praćenju Zakona u vezi...
 
 
Shvatajući značaj i važnost ljudskih resursa, primarni zadatak...