Organizacija

O nama

Organizacija

Pionir je danas moderno organizovana kompanija u kojoj se primenjuje sektorski pristup rada.
Osnovni uslov rada i opstanka na svetskom tržištu postaje znanje, kao najvažniji resurs 21. veka. Pionir je prepoznao nove trendove u svetskom poslovanju, tako da se poslednjih godina posvećuje velika pažnja ljudskim resursima.
Promenom vlasničke strukture 1998, kada većinski vlasnik Pionira postaje Alco SMM, uspostavlja se nova, savremena, dinamična, informatički opremljena poslovna organizacija, u skladu sa standardima i modelima priznatih svetskih proizvođača u konditorskoj industriji.
Kompjuterizacija i modernizacija poslovanja doprinele su značajnom povećanju efikasnosti u radu i rezultatima, tako da u tom smislu Pionir može da parira najpoznatijim svetskim kompanijama iz oblasti konditorske industrije.
 
Pionir d.o.o. - Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva...
 
 
Od male privatne radionice osnovane 1917. godine, koja je bila u privatnom posedu porodice...
 
 
Odgovornost u poslovanju je imperativ kompanije Pionir. Ogleda se kako...